greece united kindom

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ


Συντονιστής:
ΠΟΛΥΝΟΗ Α.Μ.Κ.Ε.
Εικόνα2Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΟΛΥΝΟΗ» δραστηριοποιείται από το 2005 στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό πεδίο, αναπτύσσοντας μία cross-border φιλοσοφία ενδυνάμωσης, κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικής αλληλεγγύης και βιωσιμότητας (αειφόρου ανάπτυξης).
Οι άνθρωποι που την απαρτίζουν προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και εξειδικεύσεις. Διαγιγνώσκοντας της ανάγκη δημιουργίας συνοχής, συνέχειας και ενότητας, και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, δεσμευόμαστε στην προώθηση σκοπών κοινής και μακροπρόθεσμης ωφέλειας
Η φιλοσοφία της «ΠΟΛΥΝΟΗΣ» είναι φιλοσοφία συνεργασίας, καινοτομίας και συνέχειας. Στην 8ετή πορεία της έχει συμμετάσχει σε πρωτοπόρα προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από διάφορους εθνικούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αναζητώντας πάντοτε τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την διαφύλαξη:

  • των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ως ατόμου,
  • την ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την ενεργό κοινωνική συμμετοχή, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες της συνεχούς ενημέρωσης, μάθησης και της επαγγελματική του πορείας.
  • του περιβάλλοντός του και
  • του πολιτισμού του

Μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει και υλοποιεί από την αρχή της δραστηριοποίησης της έως και σήμερα έχει διεκδικήσει και κατέχει σημαντικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος ενός άτυπου δικτύου συνεργασίας με φορείς τοπικής, εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας.Πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 113, Πύργος, Τηλ:26210-40230 ,fax: 26210-40210 ,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Website: www.polynoe-mko.gr

Μέλη της σύμπραξης:


ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

 

Εικόνα4 Εικόνα5Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και συναφών δραστηριοτήτων (εκπόνηση ερευνών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης). Αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Δυτική Ελλάδα.
Η εταιρεία είναι εθνικής εμβέλειας, με τη δυνατότητα να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σε όλη την επικράτεια, είτε στις δομές της είτε μέσω συνεργαζόμενων φορέων. Διατηρώντας εκπαιδευτικά κέντρα στον Πύργο Ηλείας, όπου είναι και η έδρα της, στην Πάτρα (1995), στην Ζάκυνθο (2000) και στην Τρίπολη (2000), έχει καταφέρει να εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.
Με τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά έργα και ευρύτερες διακρατικές συνεργασίες η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ αναπτύσσει, μεταφέρει και προωθεί καινοτόμες ιδέες, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 113, Πύργος, Τηλ.: 26210-40200 fax: 26210-40210 ,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Website: www.olympiakokek.gr


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΒΙΟΗΛΙΣ»
Εικόνα3Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή του, μέσω μιας συν-ιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής ,προμήθειας και εμπορίας των καταναλωτικών προϊόντων, γενικά, και ειδικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας μέσω αγροτικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης της συνεργασίας των βιοκαλλιεργητών μελών του τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για αυτό συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις γεγονός που το καθιστά ικανό να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των δράσεων που θα αναλάβει ως εταίρος της παρούσας πρωτοβουλίας.
Κύρια αντικείμενα της δραστηριότητας του είναι η ενημέρωση σχολείων για τα βιολογικά προϊόντα και την θρεπτική τους αξία, η διαφήμιση και ενημέρωση των πολιτών για τα βιολογικά προϊόντα μέσω ΜΜΕ, Εφημερίδων και Internet και η δικτύωση των βιοκαλλιεργητών μέσω συμμετοχής του σε ημερίδες, εκθέσεις και συνέδρια βιολογικών προϊόντων.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 33, Αμαλιάδα Tηλ: 26220-27680, fax: 26220-26759, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.bioilis.gr


Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Εικόνα13Η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπόνησης Μελετών και της Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων.
Ειδικότερα ο διαχειριστής του φορέα που είναι Οικονομολόγος Μελετητής διαθέτει τριακονταετή εμπειρία στην υποβολή φακέλων επενδύσεων για χρηματοδότηση, η εκπόνηση αναπτυξιακών και οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών ένταξης επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, έρευνες αγοράς και προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.
Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ώστε να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Επιπλέον, έχει αναπτύξει δίκτυο συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που της επιτρέπει την αμφίδρομη ενημέρωση για τις γενικότερες εξελίξεις του τομέα της.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Πατρόκλου 2, Πύργος Tηλ: 26210-31001, fax: 26210-31001 ,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

Εικόνα10Η εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), η επίτευξη των οποίων γίνεται χωρίς την επιδίωξη και διανομή κέρδους. Η εταιρεία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια, με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί την εθνική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά & εθνικά προγράμματα και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των στόχων του Επιμελητήριου και των μελών του. Το Επιμελητήριο Ηλείας διαθέτει μακροχρόνια και ουσιαστική παρουσία στο Νομό.
Η συμμετοχή της εταιρίας ανάπτυξης κατ' ουσίαν του Επιμελητηρίου Ηλείας, αναμένεται να συνεισφέρει την εμπειρία των στελεχών της στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και εφαρμογής των δράσεων δικτύωσης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: 28ης Οκτώβριου 1 & Πλ. Ηρώων, Πύργος Tηλ: 2621032225 ,fax: 26210 36895, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

 

ESYNEILIAΑποστολή του είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Σκοπός του είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων που θα εκπροσωπεί και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού και θα υπηρετεί το επιχειρηματικό συμφέρον.
Στόχοι του Συνδέσμου είναι η διασφάλιση και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών του, και γενικότερα των νέων επιχειρηματιών, από νομικής κοινωνικής και ηθικής άποψης, σε συνδυασμό με τη προαγωγή και εξάπλωση του θεσμού της Κοινωνικής Ανάπτυξης και καινοτομίας στη χώρα μας.
Ο Σύνδεσμος, δεδομένης της προϋπάρχουσας δραστηριότητάς του και της συνεργασίας του με εθνικούς και τοπικούς επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την δημιουργία δικτύου επιχειρηματιών του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και την δικτύωση με φορείς και ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Γιαννιτσών 6, Πύργος Tηλ: 26210-34311 ,fax: 26210-34311 ,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Website: http://yesilias.blogspot.com


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ


Εικόνα14Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ήλιδας, διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις μέσω της εμπλοκής της στην υλοποίηση εθνικών κοινωνικών προγραμμάτων όπως Βοήθεια στο Σπίτι , λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων, Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Γραφείου Παροχής Κοινωνικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προγράμματος «Άθληση για Όλους».
Συνάγεται επομένως ότι η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ήλιδας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία τόσο στις αρμοδιότητες που θα έχει ως μέλος της παρούσας αναπτυξιακής σύμπραξης, όσο και στις επιμέρους δράσεις στην υλοποίηση των οποίων θα συμμετάσχει.
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση: Ρήγα Φεραίου & Αγ. Τρύφωνος 5, Αμαλιάδα Tηλ:2622025990 ,fax: 2622025169


 

NEWS FEEDS

Εγγραφείτε τώρα!

rss2 buttons 03

ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΞΗΣ

 ΒΙΟΗΛΙΣ1

eu1 eu3  εθ5 ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd